Sunday, October 17, 2021

Mutterings - Oct 17

This week's free word associations from Unconscious mutterings are:
  1. Prove :: Theorem
  2. Update :: Security
  3. Animal :: Puppet (or even Muppet!)
  4. Chocolate :: Cooking
  5. Illness :: Serious
  6. Upright :: Piano
  7. Crucial ::
  8. Baked :: Beans
  9. Hoops :: Hula
  10. Posture :: Seated

2 comments:

viglaceraplatinum said...

Công ty TNHH Thương Mại Bùi Minh với kinh nghiệm gần 10 năm chuyên cung cấp thiết bị vệ sinh. Bùi Minh luôn đảm bảo mang đến khách hàng những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao. Nhận được sự yêu thích và ủng hộ của khách hàng.
bồn tắm massage
Top Gạch
American Standard
Youtube Bùi Minh
phòng tắm

Buiminhviglacera said...

Really useful article, very good post, i like this blog thanks to the author
bồn tắm, phòng tắm
thiết bị phòng tắm
top gạch
phòng tắm
Gạch vicenza
Thiết bị vệ sinh caesar
Thiết bị vệ sinh inax
Thiết bị vệ sinh TOTO chính hãng
Youtube Bùi Minh